german english spanish french italian czech polish danish
Deutsch Español Français
Magyar

 

Rodeo

Rodeo - miért vagyunk ellene?

Rodeot természete folytán nem lehet az "állatvédelemnek" megfelelöen csinálni. A rodeonál mindenekelött az a cél,hogy háziállatokat, lovakat és bikákat "physische manipulációval" dühössé' tegyék; enëlkül a kényszer nélkül nem "müködik" a rodeo. Az állatok derekát, ott ahol a bordái által nincsen védve, szijjazással összeszoritják, terhes kellemetlenséget okoz és pánikot okozhat. Bikáknál a vizelet-hólyagra is nyomást kelt - nem nehéz elképzelni, hogy ez nem okoz kellemes érzéket.

A lovakat és bikákat elöszöris percekig "iaditó-boxokban" (Chutes) várakoztatják s ezek, miután meghúzzák a szijjazást, raketaszerüen "lönek ki" a boxokból (a 'box'-ok szük ketrecek) s azokat az állatokat melyek az ijedtségtöl nem akarják elhagyni a boxot, gyakran veréssel s rugdalással kényszeritik; az USAban sokszor elektromos "sokkolót" is alkalmaznak.

A "Cowboy-ok" Gyakran hangoztatják, hogy a szijjazás lazán van az állatok testén. Ez stimmel is, de csak addig mig az állat az "inditóboxot" el nem hagyja; ugyanis egy "cowboy" vagy "cowgirl"(leány) tartja a szijjazást feszesen, mig az állat a "boxából" ki nem fut. Jól látni ilyenkor, hogy mekkora huzás van a szijjon - külömben miért kellene az uraságoknak vastag kesztyüvel védeni kezüket?...

A "Cowboyoknak" állitólag csak 8 másodpercig a bikák hátán maradniuk, de meg ha a "cowboy"-t, az vadul ugrál, mig a szijjazást le nem veszik róla. Az "oldal-szij" részben bélelve is van, de ez nem enyhiti a nyomás okozta fájdalmat, csupán a bört védi sérülásektöla tényt, hogy a "cowboyok" vagy "cowgirlök" üvegszámra szórnak "bébypudert" az állatokra, azt csak kozmetikumnak lehet értelmezni. Az állatok sokszor annyira "bokkolnak", hogy az aréná- ban nem is tudják a szijjakat leoldani. Az ugynevezett 8 másodpercbdl sokszor percek lesznek.

A "cowboyok" az "oldalszijjazásról" azt állitják, hogy azzal egy ellenörizhet kitörést ('buck') akarnak elérni. Ez igaz is lehet; egy ló még a szijjazás nélkül is "kitorne"/ugrálna, de éppen minden elképzelhetö irányba a lovasnak alig lenne lehetösége az állat hátán tartanla magát. Az oldalszijjazás befolyásolja az állat mozgási szabadságát, a lovas javára, csökkentve annak rizikóját.

Egy további kényszer-eszköz még a sarkantyúk alkalmazása, melyek még ha "le is vannak ragasztva" fájdalmat okoznak.

A "vadlovakon való lovaglásnaál" a lovakat a váll és nyakrészen könyörtelenül ütik; ezért még pontokat is kapnak! Eppigy kritizálni kell a lovak szájába tett brutális - kat is, melyeket több lónál is megállapitottunk.

Sok ló mar annyira ideges, hogy már a szük "boxdkban" is ágaskodnak; keményen beleütköznek a fémes faiakba és a földre rogynak. Ott mintegy elkábulva maradnak percekig fekve. Ezt mi többszörösen is filmre vettük. Ilyenkor a "cowboyok" ijedten reagálnak s gyorsan becsapják az ajtót, hogya nézök semmit se vegyenek észre. Azután, amint az állatot körülményesen a lábaira állitották, a nezöknek azt állaitjak; hogy minden rendben van. Mi megfigyeltük azonban, hogy a ló kiszabadulva teljes száguldásban kiüritette a vizhólyagjat. Lószakértök szerjnt ez nem természetes és félelemre vagy feszültsége utal.

A borjuknak melyeket a "borjusfogashoz" használnak, nincsen visszavonulási/menedék_lehetósége. S mig varakoznak a nézök fogdossak öket a "bevetésük" elött.Erre ijedösen összehuzódkoznak s némelyik a korlátok alatt igyekeznek át/kiszabadulni. Mi filmrevettük amint a Cowboyok az állatok farkat csavargatták, mielött az arénába tolták ki öket. A "Team Roping" -nál, hol a borjut egyidöben két lovas igyekszik befogni látható az állaton a pánik. Egyszerre két lasszótól befogva hangosan bögnek az állatok (a lasszók sokszor nem válnak le a nyeregröl.) Egy "Western-városban" többször lattuk, hogy a borjúk a kijárat rácsán próbálnak átugrani, amj további sérülési veszélyt jelent.

Mi kritizáljulc a gyakori szállitgatást, be/kirakodást is és az állatok hianyos elszállásolását a mindenkori rendezvények helyén.
A nagy állatoknak alig van helyük a szük ketrecekben s nem tudnak mozogni. A mindenkori szélirány szerint be is ázhatnak a "boxok" = ketrecek s az állatoknak nedves szalmán kell feküdniük: A túlhangos "Country-Zene" és közelben felállitott hangszórok zaja órákon át bömböl az állatokra; a "megfelelö elszállásolásról" nem lehet beszélni.

Mi történik aztán a "Rodeón"?
A rodeonal külömbözö gyakorlatok vannak,melyeket nem gyakorolnak mind mindeniitt:

 • A "Bare back Rding" - nél a lovakat nyereg nélkül lovagolják és a lovasnak 8 másodpercet kell a lovon maradnia.
 • A "Saddled bronc riding" -nél nyereggel lovagolnak és a lovasnak 8" kell a nyeregben maradnia.
 • A "Bull riding" - nél bikán kell az illetönek 8"- et a bikán maradnia
 • A "Wild horse race" - nél egy 3 emberböl álló együttes próbál egy "vadlovat" megszeliditeni, egy embernek a lovon kell ülnie.
 • A "Calf roping" - nél fiatal borjukat lassoval le kell teriteni és 3 lábát megkötni.
 • A "Ribbon roping - nel egy fiatal bikát fognak be lasszóval; elözöleg a szarvaira egy csokrot kötnek, melyet le kell venniük.
 • A "Team roping" - nel egy bikát, vagy borjút, tart két ember elöl-hátul lasszóval fogva, foldre kényszeritik és megkötözik.
 • A "Barrel racing" -nél hordókat kell gyorsan körüllovagolni.
 • A "Steer wrestling" - nél egy lovas felugrik egy bikára és addig csavarja a nyakát, mig az állat a földre rogy.
 • A "Steer tripping" - nél nagyobb borjukat kényszeritenek lasszóval a földre és a homokos talajon vontatják.
 • A "Horse tripping" - nél lovakat ejtenek lasszóval a földre es húzzák a homokon.
 • A "Paso de la muerte" - avagy "halálos ugrás" nél egy Cowboy ugrik
  a nyergeletlen lováról egy "vadló", nyergeletlen vadló, hátára és
  a sörényébe kapaszkodva tartja magáit, mig az abba nem hagyja a bokrosodását.
 • A "Hog/dog-rodeo" - nél egy kutyát uszitanak egy vaddisznóra és azt meg kell 'fognia'; közben telik az idö; a disznó a gyakorlatban sulyosan megsérül.
 • A "Muttjn bustin" - nél 6 éven aluli gyerekek "lovagolnak" meg birkákat.
 • A "vaddisznófogásnal" gyerekek fognak kis va dmalacokat, melyeket elözöleg sikamlóssá tesznek (kennek).
 • A "Wjld Cow Milking" - nél - mely egy különösen perverz gyakorlat, melyet sajnos mar Nemetországban is gyakorolnak - férfi-együttesek egy tehén-csordát hajszolnak, borjaikkal, egy arénában, durván meg-kötik vagy földre kényszeritik és megpróbálják megfejni azokat. Az az együttes nyer, melyik elsönek tud tejet felmutatni.

Mely országokban tartanak 'Rodeot'?

Rodeot tartanak az USAban, Kanadában, Mexicoban, Braziliában, UjZeelandban és néha Délafrikában és Fülöpszigeteken. Európában Németországban, Lengyelországban, a Cseh-Köztársaságban, Magyarországon és néha Fran- ciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában.

Erédményeink Németországban

Egy hosszú idötartam alatt elkészitett állatorvosi szakvélemény alapján a legtöbb német tartományban betiltották az állatok szijjazását, a sarkantyú használatát, a bikalovaglást (Bull riding), és vadlólovaglást (wild horse race). Rövidesen a maradék két tartományban is be fogják mindezeket tiltani.

Mi reméljük, hogy további európai államok követik a példát és betuiltják a 'rodeozást'. Ertesitsen bennünket, ha valahol az ön kö- zelében 'Rodeot' tartanak.

Tehát 'Link a szakvéleményezéshez:

- német nyelven
- angol nyelven'

Budapest Cruelty Budapest Cruelty Budapest Cruelty Budapest Cruelty

© European Anti-Rodeo-Coalition (EARC)

powered by:

- Alles, was Menschen Rindern und Pferden zur Unterhaltung antun -

- Informationen über Stierkampf, Rodeo und Ochsenrennen -


© Initiative Anti-Corrida